Kierownik Budowy

Drodzy Państwo

W dzisiejszych czasach na rynku istnieje wielu Kierowników Budowy oraz Inspektorów Nadzoru ale jak wybrać rzetelnego, sumiennego, uczciwego i doświadczonego?

Profesjonalny Kierownik Budowy to taki, który oprócz technicznej wiedzy z zakresu budownictwa potrafi Państwu doradzić i odpowiedzieć na szereg nurtujących Was pytań.

Mój styl pracy oraz obszerna wiedza z dziedziny budownictwa zapewni Państwu komfort współpracy ze mną. Oprócz  branżowej wiedzy posiadam szereg kontaktów ze sprawdzonymi dostawcami z różnych branż, które uzupełniając moją ofertę skierowaną do Państwa.

Jestem absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Ślaskiej w Gliwicach. Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w budownictwie.  Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje z zakresu prawa budowlanego, warunków technicznych oraz obowiązujących procedur na rynku budowlanym.

Kierownik budowy – jest to osoba kierująca (zarządzająca) procesem realizacji budowy lub wykonywania robót budowlanych.

Kiedy potrzebują Państwo skorzystać z usług KIEROWNIKA BUDOWY?

 • przy budowie domu
 • przy przebudowie domu
 • przy budowie garażu
 • przy przebudowie garażu
 • przy budowie wjazdu z drogi publicznej na teren posesji
 • przy przebudowie lokalu mieszkalnego, lokalu usługowego
 • przy zmianie sposobu użytkowania lokalu, mieszkaniu, domu inaczej obiektu budowlanego
 • przy przeglądach technicznych.

Przed rozpoczęciem budowy ale po otrzymaniu pozwolenia na budowę

 • Należy zakupić i zarejestrować dziennik budowy – rejestracji należy dokonać w Wydziale Architektury lub Budownictwa, które wydało pozwolenie na budowę
 • Należy zakupić tablicę informacyjną budowy w kolorze żółtym o minimalnych wymiarach: wysokość 70 cm, szerokość 30 cm
 • Należy zakupić tablicę zawierającą ogłoszenie o prowadzonych robotach

Tablice te należy umieścić w taki sposób aby były widoczne i obowiązkowo od strony drogi publicznej.
Wywieszenie tablic informacyjnych jest jednoznaczne z rozpoczęciem robót budowlanych w związku z czym najwcześniej wywieszenia można dokonać po uprawomocnieniu się zgłoszenia rozpoczęcie robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (czyli po 7 dniach)

 • Należy ogrodzić teren budowy w sposób uniemożliwiający przedostania się osób trzecich na teren budowy
 • Pierwszym krokiem, którego należy dokonać jest wytyczenie obiektu w terenie przez uprawnionego geodetę, po wykonaniu wytyczenia geodeta powinien przekazać szkic z wytyczenia oraz dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Należy pamiętać, iż prace geodety wymagają zgłoszenia w Urzędzie przez samego geodetę w związku z czym nie należy zwlekać z wyborem geodety i zlecić te pracę z odpowiednim wyprzedzeniem ( najlepiej dwa tygodnie przed rozpoczęciem robót budowlanych)